โทรหา เรา @

+65 6589 8877
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 9am ถึง 6pm (GMT+08:00)

  1. 1. ร้านอาหารจะส่งอาหารที่สั่งซื้อไปให้ผู้บริโภคตามตำแหน่งที่อยู่ที่จะเข้ารับประทานอาหาร, ตัวเลือกสั่งซื้อกลับบ้าน และสถานะการดำเนินการของร้านอาหารและเครื่องดื่ม
  2. 2. ผู้บริโภคสามารถดูสถานะการสั่งซื้อผ่านทาง www.oredy.com/front เว็บไซด์หรือทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ