โทรหา เรา @

+65 6589 8877
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 9am ถึง 6pm (GMT+08:00)

ผลิตภัณฑ์ ราคา

รายการด้านล่างแสดงราคาของผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอ Oredy

THB 2990

THB 2490

THB 1990

THB 1490

จำนวนคุณลักษณะ 4 features 3 features 2 features 1 feature
* 1 ระยะเวลาทดลองใช้งาน * บิลรายไตรมาส (ไม่มีการคืนเงิน)

หลังจากช่วงการทดสอบ

บิลรายปี (ไม่มีการคืนเงิน)

บิลรายปี (ไม่มีการคืนเงิน)

- Allow installment payment into 4 payments in the 1st 4 months.

- Waive system setup fee amount THB 20,000

- Complimentary for one month (13th mth) after fully paid the installment.

- Marketing credit equivalent to 1 mth of subscription fee after fully paid the installment.

หมายเหตุ

* ราคาทั้งหมดเป็นพิเศษของฮาร์ดแวร์ *

THB 17940

THB 14940

THB 11940

THB 8940

จำนวนคุณลักษณะ 4 features 3 features 2 features 1 feature

6 Months (NO REFUND)

6 Months Bill

- Waive system setup fee amount THB 20,000.

- 10% off for full payment, only the 1st time payment

หมายเหตุ

* ราคาทั้งหมดเป็นพิเศษของฮาร์ดแวร์ *

THB 35,880

THB 29,880

THB 23,880

THB 17,880

จำนวนคุณลักษณะ 4 features 3 features 2 features 1 feature

บิลรายปี (ไม่มีการคืนเงิน)

Yearly Bill

- Waive system setup fee amount THB 20,000.

- 20% off for full payment

หมายเหตุ

* ราคาทั้งหมดเป็นพิเศษของฮาร์ดแวร์ *

บัตรมาเก็ตทิ่ง เร็ต กับแคมเปญประชาสัมพันธ์ของเรา
EDM
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)
Push Notification
SMS

(ข้อความสั้น)

ประเภทการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่อการประชาสัมพันธ์
EDM THB 0.20
Push Notification THB 0.20
SMS THB 0.80