โทรหา เรา @

+65 6589 8877
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 9am ถึง 6pm (GMT+08:00)

มาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา

หากคุณเป็นบุคคลที่ชื่นชอบในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ในอุตสาหกรรมที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว มาร่วมทีม Oredy และนำพาอาชีพของคุณไปบนการเดินทางแห่งชีวิต คุณสามารถกด ที่นี่ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของเรา หากต้องการที่จะสมัครงาน กรุณาส่งเรซูเม่ของคุณมาได้ที่ careers@oredy.com.

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่นให้กับแพลตฟอร์มของระบบ iOS

ตรวจสอบให้แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มีคุณภาพและตอบสนองได้เป็นอย่างดี

ทำงานร่วมกับทีมเพื่อสร้างสรรค์, ออกแบบ และออกแบบลักษณะอื่นๆ ที่ควรมี

ทำการทดสอบ Code เพื่อความทนทาน, รวมไปถึงปัญหาแบบ edge cases, ความสามารถในการใช้งาน และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

ทำการแก้ปัญหา bug และปรัปปรุงความสามารถในการทำงานของแอพพลิเคชั่น

ทำการสรรหา, ประเมินสถานการณ์และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สร้างโค้ดและพัฒนาภาษา Objective-C, ระบบ iOS

จัดทำเอกสารกำกับโปรแกรมและทดสอบ

คุณสมบัติ:

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)/ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา Objective-C

มีผลงานการทำแอพพลิเคชั่นอย่างน้อยหนึ่งชิ้นใน Appstore

มีประสบการณ์ในงานที่อยู่ในระบบ iOS อย่างเช่น ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Core data) , ระบบ Core Animation เป็นต้น

มีประสบการณ์ทำงานด้าน offline storage, threading และ performance tuning

มีความรู้ในการทำงานด้านรูปแบบของตลาดมือถือ, การออกแบบ, เทรนด์ และเทคโนโลยีที่กำลังขยาย

มีความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อวัฎจักรของการพัฒนามือถือ

มีความรู้กว้างขวางในการทำงานกับ JSON และ เซิร์ฟเวอร์ของ API

มีประสบการณ์ทำงานด้านการใช้งานการแจ้งเตือนของ Apple

มีประสบการณ์ในการควบรวมระบบอื่นๆ ของ SDK หรือช่องการการชำระเงินบนโลกออนไลน์ต่างๆ

คุณสมบัติ:

การศึกษาระดับอนุปริญญาในสายงานที่ใช้ทั้งการเขียนและสนทนาได้เป็นอย่างดี

มีประสบการณ์ทำงานที่ทำเกี่ยวกับ PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, jQuery, HTML, และ CSS

มีประสบการณ์การทำ laravel และ codeigniter php framework, มีประสบการณ์ในการเขียน efficient queries และใช้งานข้อมูล database-intensive ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

มีความเข้าใจและสามารถใช้งาน frameworks ที่มีได้อย่างดี

สามารถทำตามมาตรฐานของโปรแกรมที่กำหนดไว้ภายในได้

มีความตรงเวลาต่อการส่งงาน

มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

หากมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบ

สามารถทำโปรแกรมต่างๆ ของโปรเจ็คส่ง ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้

ช่วยพัฒนากระบวนการภายในองค์กร ด้วยการเสนอแนะนวัตกรรมหรือกรรมวิธีใหม่ๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

> "ให้การสนับสนุนเชิงเทคนิคทั้งทางการสื่อสาระยะไกล และบริการถึงที่ กับซอฟท์แวร์ของบริษัทและการให้บริการทางอีเมลและโทรศัพท์",

ทำการติดตั้งถึงที่, ย้ายระบบ และแก้ปัญหา (Troubleshooting) ให้กับลูกค้าในประเทศสิงคโปร์.

ทำงานร่วมกับทีมในสิงคโปร์อย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติ:

จบการศึกษาระดับปริญญา หรืออนุปริญญาจากสาขาไอที / การสื่อสารหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.

ประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี ในธุรกิจที่ให้บริการด้านไอที/ แก้ไขปัญหา (Troubleshooting) ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อทางแบบระยะไกลหรือบริการถึงที่

หากมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้า VIP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความสามารถทางเทคนิคเกี่ยวกับเสียงและระบบเน็ตเวิร์ค, ระบบการปฏิบัติงานของไมโครซอฟท์ และฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของคอมพิวเตอร์ทั่วไป

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทั้งเขียนและสนทนา)

สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างๆ ในสิงคโปร์ได้

หากมีใบขับขี่ประเภทที่ 3 (Class 3) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เรากำลังมองหาผู้จัดการที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาร่วมในทีมของเรา!

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ คุณจะต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า, มีการดูแลลูกค้าและขยายฐานลูกค้า เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริการอย่างต่อเนื่อง/ ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น, ส่งผลให้ได้รายได้เป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ต้องการ และคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอให้ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเราอยู่ในระดับที่สามารถรองรับธุรกิจของลูกค้าได้และตอบโจทย์ของสัญญาการให้บริการอย่างเกินความคาดหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ติดต่อหลักไม่ว่าด้วยเรื่องใด ทั้งกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และขยายการใช้งานที่มีอยู่แล้วกับลูกค้าปัจจุบัน

ตรวจสอบดูแลให้ลูกค้าปัจจุบันมีความพึงพอใจและเลือกใช้บริการกับทางบริษัทต่อไป

สามารถระบุ, คิดโปรโมชั่น และคิดหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จากข้อมูลของฐานลูกค้าเดิม สร้างทีมงานเพื่อต่อยอดกับประเภทธุรกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป

จัดการกับขั้นตอนด้านการขายและบริหารจัดการลูกค้า รวมไปถึงการเขียนใบเสนอราคา, การเซ็นสัญญาและข้อกำหนดการใช้งาน (Statement of work), วิเคราะห์ทางการเงิน, จัดประชุมขอบเขตของการทำงาน, การเจรจาด้านสัญญาและลงชื่อ, การนำเสนอโครงการใหม่ๆ , การบริหารงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านทางความร่วมมือของแต่ละฝ่ายร่วมกัน

ให้การช่วยเหลือที่โดยตรงต่อคำร้องขอที่มีความสำคัญระดับสูง รวมถึงประเด็นต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเมื่อจำเป็น

เดินทางไปพบลูกค้าถึงที่และไปตามงานแสดงสินค้าเพื่อสร้างเครือข่ายและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท

คุณสมบัติ:

ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อที่จะรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เป็นผู้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ทำงานบนอินเตอร์เนต และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่มีความสามารถในการจัดทำแผนการขายได้ด้วยตนเองและเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจตัวเอง, มุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กรเป็นสำคัญ และรักการทำงานเป็นทีม

คุณจะต้องมี : ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ในสายงานการดูแลลูกค้าหรืออื่นๆ ที่ใกล้เคียง

มีประสบการณ์การทำงานในสายอาหารและเครื่องดื่ม และมีความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างกระแส จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ในการสาธิตด้านการสื่อสาร, การนำเสนองาน, และการสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าในหลายๆ ระดับขององค์ต่างๆ

มีความรู้ด้านเครื่องมือและวิธีการในการบริหารจัดการโครงการ

มีอารมณ์ขัน