โทรหา เรา @

+65 6589 8877
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 9am ถึง 6pm (GMT+08:00)

วัฒนธรรมองค์กร

ที่ Oredy ,เราทำงานอย่างชาญฉลาดและสนุกกับชีวิตให้เต็มที่ กด ที่นี่ หากคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งและร่วมทำงานกับเรา

เราส่งเสริมให้ทีมงานของเราอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น, สบายๆ และเป็นกันเอง
วัฒนธรรมองค์กร

Oredy นั้นมีรูปแบบของการทำงานอย่างเป็นครอบครัว – โดยสภาวะแวดล้อมที่เรามีส่งเสริมให้เกิดการหาทางแก้ปัญหา เราส่งเสริมให้ทีมงานของเราอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น, สบายๆ และเป็นกันเอง ด้วยวัฒนธรรมที่เปิดกว้างของเรานั้นทำให้ทุกคนในทีมรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและเนื่องจากเราทำงานเป็นทีมย่อยหลายทีมและสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว, หมั่นที่จะเพิ่มพูนความรู้และก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

Oredy มีความภาคภูมิใจที่เป็นองค์กรที่ให้ความเท่าเทียมของโอกาสในการทำงานและเชื่อในการให้พนักงานได้มีส่วนร่วม เราไม่มีการแบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ, ศาสนา, สีผิว, ต้นกำเนิด, เพศ (รวมไปถึงการตั้งครรภ์, การคลอดบุตร หรืออาการต่างๆ ทางการแพทย์), รสนิยมทางเพศ, อัตลักษณ์ทางเพศ, การแสดงออกทางเพศ, อายุ, สถานะในฐานะทหารผ่านศึก, สถานะของผู้มีความพิการ, หรือแม้แต่ลักษณะอื่นใดที่จะต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย

ด้วยวัฒนธรรมที่เปิดกว้างของเรานั้นทำให้ทุกคนในทีมรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและเนื่องจากเราทำงานเป็นทีมย่อยหลายทีมและสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว, หมั่นที่จะเพิ่มพูนความรู้และก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง.